درباره رئیس مرکز

 
 
 
دکتر سید علی اکرمی فر
 
رییس مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
 
 
دکترای مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات(هوش مصنوعی) از دانشگاه صنعتی شریف
 
 معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور(۱۳۹۳-۱۳۹۰)

قائم مقام معاونت پژوهش و توسعه مرکز همکاری های فناوری و نوآوری(۹۲-۸۸)